TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
402 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Başaran Türk
  • ADRES: Hacı Halil Mahallesi Menekşe Sokak No: 15
  • TELEFON: 0 (850) 555 6666
  • SOSYAL MEDYA:

FİRMA HAKKINDA

Ceza avukatı ceza mahkemelerinde görülen davalarda kişilerin özgürlüklerini, haklarını en iyi şekilde savunur. Ceza avukatı soruşturma ve kovuşturma aşamalarında da gerçeğin ortaya çıkmasına en fazla katkı sağlayan kişilerden birisi konumunda yer alıyor. Ceza davaları sonucunda kişiler özgürlüklerini kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığı için bu durum çok daha önemli bir hale geliyor. Bununlu birlikte ceza avukatının müvekkilini mahkemenin her aşamasında en iyi şekilde temsil edip haklarını savunması gerekiyor. Ayrıca ceza avukatı, suçlanan kişinin ifade verdiği andan itibaren olası bir temyiz, istinaf başvurularına kadar kişinin yanında olur. Bu nedenle ceza avukatının görev tanımı ve fazlasıyla geniş bir yelpazede değerlendirilir ve çalışma alanı oldukça geniş bir sahaya yayılır.

Asliye ceza mahkemeleri, 5235 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince, kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere bakmakla görevli mahkemedir. Baktığı davalar arasında ise Boşanma Davası ön planda yer alıyor. Bir işin veyahut davanın asliye ceza mahkemelerinde görüleceği Türk ceza kanunda yer alabileceği gibi asliye ceza mahkemeleri özel yasalarla da görevlendirebilirler. Belirtmek gerekir ki, asliye ceza mahkemeleri görevli olduğu davalar ve işler belirlenirken ayrıca çocuk ağır ceza mahkemesinin, çocuk mahkemesinin, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesinin ve icra ceza mahkemesi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı küçük ilçelerimizde 5235 sayılı kanunun 9. Maddesi gereğince iş yoğunluğu ve coğrafi konum nedeniyle tek ceza mahkemeleri kurulmuştur.

Ceza davaları gerek mağdur gerekse sanık olarak kişinin hak ve özgürlükleri ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle ceza davalarının özenle takip edilmesi gerekmektedir. Tarafların bu hususta ceza kanunlarını bilmesi yeterli değildir. Önemli olan söz konusu kanunun nasıl uygulanması gerektiği, yargılamanın hangi suretle yapılması gerektiği ve hükmün hangi suretle oluşturulması gerektiğidir. Ceza davalarında yapılan en büyük hata davayı tamamen mahkemenin sorumluluğuna bırakmaktır. Şikayetin ve savunmanın doğru düzgün yapılmadığı, delillerin bildirilmediği, delillerin toplanılmasının sağlanmadığı, ara kararlara, hükme, tutukluluk/tahliye durumlarına gerekli nitelik ve hususlarda itirazların yapılmadığı çoğu dosyada taraflar aleyhine sonuçlar çıkmaktadır. Bu hususta ne mahkemeyi ne de adalet sistemini suçlamak doğrudur. Dikkat edilmesi gereken şey ceza davası ceza hukukuna uygun bir şekilde takip etmek veya konusunda uzman en iyi ağır ceza avukatına davasını takip ettirmektir.

Türkiye’de ceza yargılaması Türk ceza kanunu, ceza muhakemesi kanunu, çocuk koruma kanunu, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun, terörle mücadele kanunu, kaçakçılıkla mücadele kanunu, asgari ceza kanunu, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları kanunu yapılmaktadır. Bunun yanında özel kanunlarla da bir çok suç kavramı ve cezalandırıcı müeyyideler düzenlenmiştir. Bu hususta İcra İflas Kanunun, Bankacılık Kanunun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun, Orman Kanununun ilgili cezai hükümlerini örnek olarak söyleyebiliriz. Bunun gibi ceza yargılaması kaynağını, anayasa, kanunlar, uluslararası sözleşmeler ve yürütme organının tasarrufları gibi doğrudan kaynaklar ve öğreti, mahkeme içtihatları, mukayeseli hukuk, uluslararası hukuk, mehaz kanun, örf ve adet gibi dolaylı kaynaklardan almaktadır.
FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

Download from Google Play Store